Projekty

Vývoj osmotickej sušiarne pre ovocie a zeleninu

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu na srbskej strane (Faculty of Agriculture, University of Novi Sad) bolo navrhnúť, zostrojiť a overiť osmotickú sušiareň na ovocie a zeleninu. Slovenská strana zisťovala fyzikálne vlastnosti plodov vysušených osmoticky a následne konvektívne. Zaoberali sme sa určovaním vlhkosti, hmotnosti, objemovej hmotnosti, meraním elektrických a tepelných vlastností vysušených vzoriek.
Druh projektu:
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS) ()
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:
114-451-00565/2010
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 01. 2010
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0