Projekty

DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základné informácie      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
APVT 20-026002
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:03. 06. 2002
Dátum ukončenia projektu:
30. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0