Projekty

Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei)".

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
1/3452/06
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:09. 06. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0