Projekty

Využitie abiotických faktorov pre optimalizáciu ekologického pestovania a pozberovej biologickej udržateľnosti ovocia a zeleniny

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Identifikace projektu:
1/0157/14
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0