Projects

Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Basic information
   Workers   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Polohovacie jednotky prispievajú k výraznému zvýšeniu účinnosti fotovoltaických článkov. Pre svoju prácu však potrebujú energiu, ktorá znižuje účinnosť celého fotovoltaického systému a táto energia je závislá výraznou mierou od použitých riadiacich algoritmov. Projekt bude zameraný na zistenie vplyvu použitých algoritmov riadenia polohovacieho systému fotovoltaických článkov na celkovú účinnosť systému. Zo stanoveného cieľa vyplýva potreba merať intenzitu dopadajúceho slnečného žiarenia, teplotu z dôvodu kompenzácie jej vplyvu na účinnosť fotovoltaických článkov, elektrickú energiu na výstupe a energiu spotrebovanú riadiacou jednotkou.
Kind of project:
VEGA ()
Department:Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Project identification:
1/0517/15
Project status:Rejected
Project start date :
01. 01. 2015
Project close date:
01. 01. 2015
Number of workers in the project:
12
Number of official workers in the project:
0