Projekty

Rural tourism and cultural history network in Danube region

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tento projekt je zameraný na zvýšenie záujmu o históriu, regionálnu kultúrnu a technologický rozvoj. Stratégia pre podunajskú oblasť poskytuje vynikajúci priestor pre spoluprácu a rozvoj cezhraničných vzťahov v oblasti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. V súčasnej dobe sa pozdĺž rieky Dunaja vybudovala cyklotrasa a očakávané výsledky projektu prispejú k rozvoju nových destinácií kultúrneho dedičstva. Obyvatelia sa často obávajú o svoje regióny, a mnohokrát nemajú dostatok informácií o oblastiach v prihraničných oblastiach. Navrhovaný projekt by mal rozšíriť spoluprácu partnerov a vytvoriť "sprievodcu" na vybrané konkrétne významné miesta v strednom Podunajsku.
Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracoviště:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 09. 2015
Datum ukončení projektu:31. 08. 2016
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0