Projekty

Vidiecky cestovný ruch a kultúrno-historická sieť v Podunajsku

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt je zameraný na zvýšenie záujmu o históriu, regionálnu kultúrnu a technologický rozvoj. Stratégia pre podunajskú oblasť poskytuje vynikajúci priestor pre spoluprácu a rozvoj cezhraničných vzťahov v oblasti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. V súčasnej dobe sa pozdĺž rieky Dunaja vybudovala cyklotrasa a očakávané výsledky projektu prispejú k rozvoju nových destinácií kultúrneho dedičstva. Obyvatelia sa často obávajú o svoje regióny, a mnohokrát nemajú dostatok informácií o oblastiach v prihraničných oblastiach. Navrhovaný projekt by mal rozšíriť spoluprácu partnerov a vytvoriť "sprievodcu" na vybrané konkrétne významné miesta v strednom Podunajsku.
Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2016
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0