Projekty

Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.

Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracoviště:Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0