Projekty

Manažment územných samospráv

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikácia projektu:018SPU-4/2015
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0