Projekty

Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.

Garant: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Základní informace
   
   
Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je realizovaný prostredníctvom piatich odborných aktivít. Predmetom výskumu je využitie informačných technológií pri riadení pestovateľských a technologických postupov a ich vplyv na produkčnú realizáciu a environmentálne vplyvy, využitie IKT pri riadenom pohybe strojov po poli, sledovanie znižovania emisií NOx do atmosféry a v oblasti chovu zvierat využitie nízkoemisných technológií. Výstupy z týchto aktivít budú objektom transferu v rámci aktivity zameranej na vytvorenie útvaru transferu technológií do praxe. Vybuduje sa obsahová, materiálna a personálna platforma pre činnosť tohto útvaru. V prvých rokoch riešenia sa vybuduje technická infraštruktúra, následne sa uskutočnia výskumné práce a projekt sa uzavrie dobudovaním útvaru pre transfer technológií.
Druh projektu:
OP Výskum a inovácie ()
Pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 12. 2009
Datum ukončení projektu:
19. 11. 2013
Počet pracovníků projektu:
24
Počet oficiálních pracovníků projektu:0