Projekty

Project Based Approach in the Development of Agriculture

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:21. 10. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0