Projekty

Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:FP7 ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:21. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:10. 05. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0