Projekty

Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF), Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Identifikace projektu:SK–CZ-0099-11
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0