Projekty

Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF), Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Identifikácia projektu:SK–CZ-0099-11
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0