Projekty

Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vecná etapa 4: Overenie a optimalizácia produkcie bioplynu z fytomasy láskavca vo fermentoroch BPS Koliňany. Predmetom riešenia projektu je overenie technoógie veľkoplošného pestovania energetických odrôd láskavca (Amaranthus) a návrh na overenie technologických stupňov pri jeho použití ako obnoviteľného zdroja fytomasy pri výrobe bioplynu.
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracoviště:Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)
Identifikace projektu:
APVV VMSP-P-006309
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0