Projekty

Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Vecná etapa 4: Overenie a optimalizácia produkcie bioplynu z fytomasy láskavca vo fermentoroch BPS Koliňany. Predmetom riešenia projektu je overenie technoógie veľkoplošného pestovania energetických odrôd láskavca (Amaranthus) a návrh na overenie technologických stupňov pri jeho použití ako obnoviteľného zdroja fytomasy pri výrobe bioplynu.
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)
Identifikácia projektu:
APVV VMSP-P-006309
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0