Projekty

Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike"

Garant: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikace projektu:
041SPU-4/2014
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:0