Projekty

Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike"

Garant: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
041SPU-4/2014
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0