Projekty

Identifikácia nových prístupov pre miestny, participatívny a udržateľný potravinársky výrobný model

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0