Projekty

Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA3 ()
Pracovisko:
Katedra spoločenských vied (FEM)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2016
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
externý expert
externý expert