Základní informace o univerzitě

Tato aplikace zobrazuje základní kontaktní údaje na Slovenskou zemědělskou univerzitu v Nitře.

Položka
Hodnota
Název univerzity
Slovenská zemědělská univerzita v Nitře
Zkratka univerzity
SPU
Poštovní adresa na univerzitu
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
  
IČO
00397482
DIČ
2021252827
 
 
Kontaktní telefon
+421 376 415 522
Fax
+421 376 511 560
Kontaktní e-mail
WWW
https://www.uniag.sk/
  
Bankovní spojení
Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
SWIFT kód
SPSRSKBA
IBAN kódSK40 8180 0000 0070 0006 6247