Základné informácie o univerzite

Táto aplikácia zobrazuje základné kontaktné údaje na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Položka
Hodnota
Názov univerzitySlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Skratka univerzitySPU
Poštová adresa na univerzituTrieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
 
 
IČO
00397482
DIČ
2021252827
  
Kontaktný telefón
+421 376 415 522
Fax+421 376 511 560
Kontaktný e-mail
WWWhttps://www.uniag.sk/
 
 
Bankové spojenie
Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
SWIFT kód
SPSRSKBA
IBAN kód
SK40 8180 0000 0070 0006 6247