Záverečné práce

Aplikácia slúži na vyhľadávanie záverečných prác na SPU. Záverečné práce je možné vyhľadávať zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Ďalšou možnosťou je tvorba prehľadov pre dané pracovisko, vedúceho práce alebo študijný program.

Vyhľadávanie   Prehľad podľa pracoviska   Prehľad podľa vedúceho   Prehľad podľa oponenta   Prehľad podľa študijného programu

Povinnosť odovzdávať záverečnú prácu v elektronickej podobe bola stanovená od 1.9.2007. Práce odovzdané pred týmto dátumom nemusia byť v systéme vložené.

Pomocou nasledujúceho formulára môžete zobraziť prehľad záverečných prác na SPU podľa pracoviska, na ktorom bola práca riešená.

Pracovisko:  

Typ záverečnej práce:
Bakalárska práca
Diplomová práca
Dizertačná práca
Habilitačná práca
Záverečná práca

  
Univerzitné obdobie:
nasledujúce obdobie
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
staršie obdobie
nezadané

Jazyk:
slovenský jazyk
anglický jazyk
český jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
Poľština
Slovinčina
nezadané