Závěrečné práce

Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na SPU. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

   Přehled dle pracoviště         Přehled dle studijního programu

Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.9.2007. Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy.

Pomocí následujícího formuláře můžete zobrazit přehled závěrečných prací na SPU podle pracoviště, na kterém byla práce řešena.

Pracoviště:
  

Typ závěrečné práce:
Bakalářská práce
Diplomová práce
Disertační práce
Habilitační práce
Závěrečná práce

  
Univerzitní období:
následující období
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
starší období
nezadáno

Jazyk:
slovenský jazyk
anglický jazyk
český jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
Polština
Slovinština
nezadáno