Závěrečné práce

Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na SPU. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

   
Přehled dle pracoviště      Přehled dle oponenta
   
Přehled dle studijního programu

Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.9.2007. Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy.

Pomocí následujícího formuláře můžete vyhledávat závěrečné práce na SPU zadáním názvu, autora či klíčového slova. Výsledný výpis je možné omezit na určitý typ práce, pracoviště a univerzitní období.

Závěrečná práce:
  
Hledat v polích:
název    autor    klíčová slova
Omezit na stav:

Typ závěrečné práce:
Bakalářská práce
Diplomová práce
Disertační práce
Habilitační práce
Závěrečná práce

  
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta

  
Univerzitní období:
následující období
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
starší období
nezadáno

Jazyk:
slovenský jazyk
anglický jazyk
český jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
Polština
Slovinština
nezadáno